themepark Tag Archive

TLS #5: Budak SPM Bakar Buku Add Math. What?!

Tak boleh jawab? Kita bakar! Tsk tsk tsk......

Thelaki Show, Watch